Disclaimer www.beau-lion.nl

Beau Lion (Kamer van Koophandel: 63054191), hierna te noemen Beau Lion, verleent je hierbij toegang tot www.beau-lion.nl en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Beau Lion behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Beau Lion spant zich in om de inhoud van www.beau-lion.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.beau-lion.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Beau Lion.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.beau-lion.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Beau Lion. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.beau-lion.nl. Beau Lion oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op www.beau-lion.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Beau Lion nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Beau Lion. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Beau Lion, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.